srijeda, 24. travnja 2013.

Radionica: Put kojim se vraćamo kući


Radionica: Put kojim se vraćamo kući


 Sadržaj radionice:

1.    Oživljavamo sjećanje na junaka koji nam se posebno sviđao u djetinjstvu- kojim smo se osobinama divili.   

Zadatak: Prisjetite se svog junaka iz djetinjstva, zapišite osobine kojima ste se divili (od fizičkog izgleda, sposobnosti, karaktera, temperamenta, načina rješavanja problema). Predstavite svog omiljenog junaka kroz ove detalje.

2.    Opišite jednu problematičnu situaciju za koju ste nedavno čuli od prijatelja ili poznanika, a potakla vas je na razmišljanje.

3.    Opišite kako bi se prema toj situaciji postavio vaš junak, kako bi je razriješio.

4.    Podijelite svoje iskustvo s drugima.

5.    Poslušajte kako bi drugi junaci riješili isti problem. Zapišite moguća rješenja koja se razlikuju od vašega.
Radionica: Put kojim se vraćamo kući
1. Moj omiljeni junak iz djetinjstva je______________________.
Osobine kojima sam se divio/divila su:
  • fizički izgled:
  
  • sposobnosti/vještine:
  
  • karakterne crte:
  
  • način rješavanja problema:
  • načini reagiranja na situacije:
2. Problem koji se nedavno dogodio u mojoj okolini i o kojem sam razmišljao/razmišljala: 
3. Kako bi tu situaciju riješio moj junak/junakinja:      

Nema komentara:

Objavi komentar