četvrtak, 21. kolovoza 2014.

Odgoj i njega osjetila - tematski ciklus za odgajateljeBALANS CENTAR za logopedagogiju i biblioterapiju
Stručno usavršavanje odgojitelja - tematski ciklus:

ODGOJ I NJEGA OSJETILA

Predavači: prof. dr. sc. Slavica Bašić, izv.prof.dr.sc. Vladimira Velički, mr.sc. Ivana Bašić
Pedagoško-umjetničke radionice: Ivanka Katarinčić, Anka Cerovečki, Alen Guca

Raspored i kratak sadržaj seminara:

1. seminar: subota, 27.09. 2014.  (9.00 - 17.00)
VOLJNA OSJETILA - TEMELJ ZDRAVE OSOBNOSTI

Osjetila i osjetilna integracija kao civilizacijski problem. Značenje integracije osjetila za razvoj djeteta: spoznaje razvojne psihologije, neuroznanosti i pedagogije. Pedagoške konzenkvence: predškolski kurikulum usmjeren na razvoj bazičnih kompetencija: osjetila za opažanje vlastitog tijela – temelj uravnoteženog razvoja i duševnog zdravlja, metamorfoza osjetila (tjelesna-emocionalna-spoznajna dimenzija), pedagoški aranžman i razvoj osjetila (empirijske studije). Oblici rada: predavanje, rasprava, umjetnička radionica

2. seminar: subota, 18. ili 25.10.2014. (9.00 - 17.00)
OSJETILO ZA DODIR 

Fenomenologija i značenje dodira za razvoj djeteta. Antropološki i kulturni aspekti dodira. Pedagoški aspekt: dodir kao temelj razvoja pozitivne slike o sebi, temelj povjerenja u svijet, interesa i ljubavi za drugoga, za prirodu i svijet oko sebe. Izoliranost/distanca, plašljivost, tjeskoba, osjećaj nepripadanja, ravnodušnost kao simptomi "bolesti" osjetila za dodir. Dodir i strah. Taktilna obrana kao problem senzorne integracije osjetila dodira. Što je "zdrava okolina" za osjetilo dodira? Pristup Emi Pikler odgoju i njegovanju osjetila za dodir (jaslički uzrast). Prostor, igračke i materijali iz perspektive osjetila za dodir. Oblici rada: predavanje, vježbe i igre

3. seminar: subota, 28. 11. 2014. ( 9.00 -17.00)
OSJETILO ZA VITALITET („TJELESNO JA“)

Fenomenologija osjetila za vitalitet („tjelesno ja“). Osjetilo za vitalitet kao temelj (ne)povjerenja u sebe, temelj razvoja pozitivne/negativne slike o sebi. Problemi u razvoju osjetila za vitalitet: nezadovoljstvo sobom, nemir i hiperaktivnost, impulzivnost, nepovjerenje u vlastite snage. Odgoj i njegovanje osjetila za vitalitet: pravovremenost, ritam i ponavljanje, struktura i granice, povezanost i odnosi s odraslima, iskustva „ja to mogu“/doživljajna pedagogija.Oblici rada: predavanje, pedagoška radionica i igre/vježbe
    * u prosincu nema seminara

4. seminar: siječanj 2015. (datum po dogovoru)
VESTIBULARNI SUSTAV (OSJETILO ZA KRETANJE I RAVNOTEŽU)

Vestibularni sustav - pokret, svijest o pokretu i umijeće pokreta. (Po)kretljivost, su-kretanje, spretnost, ekspresija/izražavanje kretanjem;  ravnoteža i životna sigurnost. Pokret i govor. Pedagoška okolina,  igre i vježbe  za poticanje zdravog razvoja vestibularnog sustava. Emi Pikler metoda razvoja vestibularnog sustava. Kiphardt, Zimmer, Montessori i Waldorf metoda odgoja i njegovanja pokreta. Značenje ruke za  razvoj mozga. Problemi u razvoju  vestibularnog sustava i pedagoška pomoć. Oblici rada: radionica, igra i razgovor  


5. seminar: veljača 2015., datum po dogovoru
OSJETILO ZA MIRIS I OKUS
Antropološki i kulturološki aspekt mirisa i okusa. Moralni razvoj, emancipacija i osjetilo mirisa i okusa.
Miris i pamćenje, miris i karakter. Prirodni i umjetni mirisi. Estetika mirisa. Analitički karakter osjetila za okus vs. sintetički karakter osjetila mirisa. Sinestezija mirisa, okusa i vida. Njegovanje i školovanje osjetila za okus i miris. Oblici rada: predavanje, radionica.

6. seminar: ožujak 2015. (datum po dogovoru)
KOMUNIKACIJSKA OSJETILA - OSJETILO ZA VID I SLUH (1. DIO)

Što je "stvarnost", što je "istina"? Fenomenologija i stupnjevi slušnog i vidnog opažanja. Odgajanje i obrazovanje osjetila za vid i sluh. Problemi u razvoju osjetila za vid i sluh.Oblici rada: predavanje, vježbe i radionica.


7. seminar: travanj 2015. (datum po dogovoru)
KOMUNIKACIJSKA OSJETILA - OSJETILO ZA VID I SLUH (2. DIO)

Vid i sluh kao medij obrazovnog procesa. Istraživanje pedagoških, didaktičkih i terapeutskih dimenzija vida i sluha s težištem na predškolskom i ranoškolskom uzrastu. Vid i razvoj govora - „vidljivi“ govor . Vid i „pisani govor“ - vizualno opažanje i legastenija.Vizualiziranje kao didaktičko načelo. Vizualna vs. slušna kultura učenja. Slika/zvuk kao nositelji informacija u učenju. Bajka i priča – moć unutrašnjih slika. Razvojno značenje metafore.
Oblici rada:  predavanje i radionica.


Opće informacije:

Mjesto održavanja:  Dječji vrtić Srednjaci, Vladimira Filakovca 2, Zagreb

Kotizacija za svaki seminar tematskog ciklusa je 400,00 kn, a ako se plaća ciklus od 7 seminara 2.500,00 kn (po osobi).

U kotizaciju je uključen nastavni materijal  u elektronskom obliku, materijali za radionice, ručak, sok i kava.
Nakon završenog tematskog ciklusa polaznici dobivaju diplomu o završenom programu, a nakon svakog seminara potvrdu o sudjelovanju.


Kotizacija za seminar uplaćuje se nakon prijave sudionika na ivana.basic.baj@gmail.com, 095/198 95 57 (Ivana Bašić).                                                                          
Nema komentara:

Objavi komentar

Prikaz knjige: Što je smisao nastave književnosti? - Treći dio: DIO I CJELINA

Ivana Bašić: „ Što je smisao nastave književnosti? – knjiga koja traži sugovornika “, Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju, Z...