srijeda, 21. siječnja 2015.

Čitateljske grupe za djecu i mlade sa slabom motivacijom za čitanje (aliterati) - seminarBalans centar za logopedagogiju i biblioterapiju
poziva Vas na seminar:

Čitateljske grupe za djecu i mlade s poteškoćama u čitanju i slabom motivacijom za čitanje (aliterati) 

Seminar je namijenjen knjižničarima i profesorima književnosti i jezika (hrvatskog i stranih jezika) osnovnih i srednjih škola, pedagozima, psiholozima, defektolozima i voditeljima udruga koje rade s djecom i s mladima. Osnovni cilj seminara je upoznati polaznike s mogućnostima rada s nemotiviranim čitateljima kako bi se razvila ljubav prema čitanju i ojačale čitateljske kompetencije. Ovaj oblik rada je specifičan i razlikuje se bitno od rada sa strastvenim čitateljima, što će na seminaru biti posebno objašnjeno u predavanju i oprimjereno u vježbama. 

Sadržaj seminara: 
- posebnosti čitateljskih grupa za djecu i mlade s obzirom na uzrast i potrebe (odabir tema)
- posebnosti metodičke pripreme za rad s djecom s poteškoćama u čitanju i nemotiviranim čitateljima
uloga voditelja u grupama za djecu i mlade s poteškoćama u čitanju (delegiranje odgovornosti, jačanje samopouzdanja, pripreme za samostalno vođenje, osnaživanje osobnih potencijala)   

Termin održavanja seminara: 
6.2. 2015. (petak) od 18.00 do 20.30 sati  

Mjesto održavanja:
Presto centar, Mašićeva 3a (dvije stanice prije ulaza u Maksimir)
Prijave na: ivana.basic.baj@gmail.com ili na: 095 198 95 57 (Ivana Bašić)

Kotizacija za seminar: 120 kn
Kotizacija se uplaćuje po obavljenoj prijavi, nakon čega Vam šaljemo podatke potrebne za uplatu.
Zbog kvalitete rada broj polaznika je ograničen (najviše 20 polaznika seminara).
Prijave zaprimamo najkasnije do 4.2.2015. 

Nema komentara:

Objavi komentar